AGENDA / PROGRAM

THURSDAY / CZWARTEK 6.01 (6h)

  • 20:00 - 02:00 TDJ Guillermo Monti (AR / DE)

FRIDAY / PIĄTEK 7.01 (15 h)

  • 12: 00-15: 00 (nuevo/alter 3 h) TDJ Anna Pietruszewska (Bielsko-Biała, PL)

  • 15: 00-19: 00 (4 h) TDJ Lechosław Hojnacki (Bielsko-Biała, PL)

19: 00-20: 00 hot dinner break / przerwa na gorącą kolację

  • 20: 00- 00:00 (4 h) TDJ Giuseppe Clemente (IT)

  • 00:00-4:00 (4 h) Jorge Vacca (AR / DE)

SATURDAY / SOBOTA 8.01 (15 h)

  • 12: 00-15: 00 (nuevo -alter 3 h) TDJ Anna Pietruszewska (Bielsko-Biała, PL)

  • 15: 00-19: 00 (4 h) TDJ Lechosław Hojnacki (Bielsko-Biała, PL)

19: 00-20: 00 hot dinner break / przerwa na gorącą kolację

  • 20: 00-4: 00 (8h) Guillermo Monti (AR / DE) & Giuseppe Clemente (IT)

SUNDAY 9.01 (5 h)

  • 12: 00-17: 00 (5 h) TDJ Jorge Vacca (AR / DE)


  • 20:00-00:00 AFTERPARTY