CENY / PRICES

CENA DO 30.12.2021: 480 PLN / osobę / until 30.12.2021, 480 PLN/person (115 EUR)

CENA OD 1.01.2022: 530 PLN / osobę (do momentu zamknięcia rejestracji) /

from 1.01.2022, 530 PLN / person (126 EUR) until registration closes

uwaga! Wpłatę można rozłożyć na 2 części zadatek 50 % i pozostała kwota płatna do 1.12.2021

The payment can be divided into 2 parts, a 50% down payment and the remaining amount is payable by 1.12.2021

W cenie:

  • dwa gorące, sycące drugie dania (piątek i sobota)

  • trzy gorące zupy o północy (czwartek-piątek-sobota) dania przygotowane przez restaurację "Matecznik" w Ustroniu

  • słodkości przygotowane (specjalnie dla nas) przez restaurację "Matecznik" w Ustroniu

  • kawa, herbata, woda

41 h muzyki (w tym 6 h nuevo-alter)

In price:

  • two hot, filling main courses (Friday and Saturday)

  • three hot soups at midnight (Thursday-Friday-Saturday) dishes prepared by the "Matecznik" restaurant in Ustroń

  • sweets prepared (especially for us) by the "Matecznik" restaurant in Ustroń

  • coffee, tea, water

41 hours of music (including 6 hours of nuevo-alter)